Chystáme pre Vás nový web

Minulý rok nás všetkých zaskočil a donútil zmeniť spôsob akým pracujeme, cestujeme a vzájomne sa stretávame.
Hoci nás pandémia postavila pred rôzne situácie, priniesla aj niečo pekné - pochopili sme, že to, čo robíme,
je úzko späté, aj so zdravím niekoho druhého.

A to mnohých z nás veľmi zblížilo.